Altan fra start til slut

Afklaring & Tilbud

AFKLARING

Etablering af en altan fra start til slut er en process som indeholder mange elementer. Altanprocessen begynder med at du skal have afklaret, hvilken type altan du skal have. Da det er en stor beslutning at lave en altan, er det vigtigt, at alle detaljer gennemgås inden man beslutter sig for den endelige løsning. Når du er klar til en indledende snak, kommer vi meget gerne ud og holder det første møde med dig. Her lytter vi til dine drømme, og sammen forsøger vi at danne os et billede af en eller flere løsninger som kan passe til jeres drømme og muligheder.

OVERBLIK & AFSTEMNING

Herefter går vi hjem og danner os et overblik over projektet og laver et udkast til en mulig løsning samt et tilbud. Tilbuddet indeholder en beskrivelse, den økonomiske ramme og en skitseret tegning af altanen.Herefter holder vi igen et møde, hvor vi sammen afstemmer de sidste detaljer.

TILBUD & KØBSAFTALEN

Når vi er enige om aftalens indhold, laver vi en købsaftale.

TYPISK INDHOLD I KØBSAFTALEN

  • Dimensioner, materialevalg og udformning
  • Projektets samlede omkostninger
  • Hvad laver vi og hvad står du evt. selv for
  • Estimeret tidsramme og leveringstidspunkt
  • Betalingsvilkår

Projektering & Planlægning

PROJEKTERING & BYGGEANSØGNING

Når du skal etablere en altan, er første skridt at få lavet en byggeansøgning hos din bopælskommune. Den centrale del er her at få udarbejdet detaljerede tegninger, der illustrerer altanens placering på grunden i forhold til skel og hus. Denne tegning skal udarbejdes i de rigtige målestoksforhold. Du kan selvfølgelig få os til at lave tegningerne, eller du kan vælge at gøre det selv. Samtidig skal man ofte beskrive materialevalg, udformning og hvordan altanen skal monteres på det pågældende hus.

Kommunen vurderer ud fra byggeansøgningen om altanens design og arkitektur passer ind i området og om den er i strid med evt. lokalplan, og om der er nogle naboer der skal høres inden en tilladelse gives.

Hvis du selv vil udføre byggeansøgningen, går du ind på din kommunens hjemmeside og udfylder en byggeansøgning.

SÅDAN PLANLÆGGER VI

  • Vi bestiller materialer og færdigvarer hos vores leverandører
  • Vi planlægger produktion og indkøb efter aftalte leveringsdato
  • Vi bestiller tid til galvanisering hos vores eksterne leverandør
  • Estimeret tidsramme og leveringstidspunkt evalueres og du får besked hvis der er forskydninger
  • Planlægning af montering og kørsel af altan til adressen

DERFOR PLANLÆGGER VI

Planlægning er med til at lette styringen af projektet, så det kan forløbe gnidningsfrit og vi sammen får en god oplevelse. Derfor er det vigtigt at alle væsentlige detaljer er afklarede på dette tidspunkt.Vi planlægger altså her styringen af din altan fra start til slut.

Produktion

PRODUKTION

Stålarbejdet foregår i vores produktionshal. Staal-altan.dk udspringer af vores smedevirksomhed på Nordfyn – det er din garanti for kvalitet og godt håndværk. Når vi vælger stål til din altan, går vi altid med livrem og seler. Det vil sige, at vi vælger det rigtige materiale og altid dimensionerer altanen solidt, så du kan føle dig tryg på din altan. Først skærer vi de forskellige elementer til, hvorefter vi svejser elementerne sammen til din færdige altan. Altanen produceres ud fra det design, materiale og placering/montering du har valgt. Slutteligt gøres altanen klar til galvanisering eller anden overfladebehandling, hvilket naturligvis også sker efter dansk standard. Læs mere om svejse- og stålarbejdet her.

MALING ELLER GALVANISERING

Når vi galvaniserer stålet, sørger vi for, at det bliver gjort efter danske standarder, så du trygt kan stole på at altanen holder i mange mange år. Når vi galvaniserer, får vi det gjort ved en specialist på området. Det vil sige, at du trygt kan stole på galvaniseringens kvalitet og holdbarhed. Ved galvanisering sænker man stålelementerne ned i ca. 450 grader varm zink. Herved sker der en legering mellem jern og zink. Det betyder bl.a. at overfladen skaber en meget tæt og fastsiddende beskyttelse, som gør at emnet f.eks. nemt kan transporters uden at tage skade. En stålaltan der er galvaniseret er efter vores mening den rigtige løsning, når du skal have en altan der holder. Man galvaniserer for at undgå at stålet ruster, men samtidig får man også en flot og ensartet overflade.

Overfladebehanling – ved maling af Altan
Du kan også vælge at beskytte altanens ståloverflade med maling. Inden overfladen bliver malet, får alle stålelementerne en e-cotening, som sikrer mod rust og giver en god vedhæftning til maling. Hvis man vælger at male altanen er stort set alle farver mulige. Denne måde at behandle stålet på kendes bl.a. fra bilproducenter som f.eks. Volvo. Man vælger typisk maling, hvis man synes bedre om det æstetiske udtryk med maling.

Montering & Opsætning

MONTERING

Når vi monterer altanen hos dig, forsøger vi at indgå i din hverdag, uden at det får væsentlig indflydelse på dit hverdagsliv. Derudover forsøger vi naturligvis også at tage mest muligt hensyn til dine naboer og andre i dit nærområde. Når vi til sidst kommer og monterer altanen hos dig, er det kulminationen på måneders planlægning og forarbejde, og derfor er det ofte en dag, som alle parter har glædet sig til og set frem imod.

OPSÆTNING

Alt efter hvordan adgangsforholdene er til din bygning, montere vi altanen. Ofte er det nødvendigt med et stillads og en kran for at løfte altanen til indgangspartiet.

Hvordan vi vælger at montere hos dig er dog afhængig af flere forhold, så som adgangsforhold, højden på altanen, størrelsen på altanen, vejr og vind forhold kan også forskyde opsætningen, samt andre forhold i dit nærområde.

Levering

LEVERING

Når vi afleverer altanen til dig er det en glædens dag. Det er den dag, som du nu i et stykke tid har set frem imod. Dagen hvor dit nye udeliv begynder. Inden du tager hul på det, gennemgår vi dog lige altanen for evt. fejl eller mangler. Afleveringsdagen er altid en god dag for alle.

EFTERSYN

Vi bestræber os på at lave det bedste, så det er vigtigt både for dig og os at alle er glade for produktet. Selvom vi nu har opsat og inspiceret altanen, tjekker vi op på om alt nu er som det skal være efter ca. 3 måneder. Her gennemgår vi altanens væsentlige dele og vi følger op på dine oplevelser med altanen.