CE-Certificeret og svejsning af en stålaltan

CE godkendt altan

Som producent af stålaltaner er der krav om at man er CE-certifikeret. Som producent skal man overholde standarder inden for konstruktion, fremstilling og det skal være i overensstemmelses med EN 1090. Vi er certificeret til at kunne lave stålaltaner og det er din sikkerhed for et godt produkt. Hvis din altan ikke er CE-certificeret kan der stilles krav om at din altan skal bygges af en CE-certificeret. Siden 1/2014 er der kommet krav om at arbejdet med stålkomponenter og bærende dele af stål skal CE-mærkes. Det er altså ikke bare altaner, som er underlagt den nye CE-mærkning, men f.eks. også trapper, rækværk, spær, søjler, bjælker, beslag, bæringer og carporte.

Svejseteknikker

Godkendte svejseteknikker

Når vi svejser din altan anvender vi standardiserede svejseteknikker og accepterede procedurer, således at svejsearbejdet er kvalitetssikret.

Som det bl.a. ses af sidestående dokument, følger vi DS/EN ISO 14341, som er en dansk standard for kvaliteten i svejsearbejdet.